Legarda, Ipinagdiwang ang Buwan ng Katutubo sa Pamamagitan ng Hibla Pavilion

October 19, 2012

“Layunin ng eksibisyon na ito ang mailahad ang mga kwento ng ating mga katutubo sa pamamagitan ng kanilang mga habi na ipinamana pa sa kanila ng kanilang mga ninuno. Pinapakita din nito ang alab na taglay ng mga maestro sa paghabi at mga tagapagtaguyod ng kalinangan mula sa iba’t ibang katutubong pamayanan na mag-aral, lumikha at magturo,”

Read More

Legarda Celebrates Indigenous Peoples’ Month Through Hibla Pavilion

October 17, 2012

IN CELEBRATION OF THE INDIGENOUS PEOPLES’ MONTH, SENATOR LOREN LEGARDA, CHAIR OF THE SENATE COMMITTEE ON CULTURAL COMMUNITIES, TODAY LAUNCHED THE HIBLA PAVILION OF TEXTILES AND WEAVES OF THE PHILIPPINES WITH THE HOPE OF SOLVING ONE OF THE GREATEST THREATS TO FILIPINO INDIGENOUS ARTISTRY – EXTINCTION BROUGHT ABOUT BY APATHY.
“This exhibition aims to tell the stories of indigenous communities through the intricate processes of weaving that were passed on by their ancestors. It also reveals the passion for learning, creating, […]

Read More