GNOMON: The 30th National Public Relations Congress

September 14, 2023

Keynote Address of Senate President Pro Tempore Loren Legarda
GNOMON: The 30th National Public Relations Congress
September 14, 2023 | 9:00 AM
Grand Ballroom, Fairmont, Makati City
A pleasant morning to everyone!
In today’s rapidly evolving communication landscape, where messages can go viral and traverse the globe in seconds, we find ourselves faced with the proliferation of fake news and misinformation that threaten the integrity of public discourse.
I commend the Public Relations Society of the Philippines (PRSP) for your steadfast commitment to […]

Read More

GNOMON: The 30th National Public Relations Congress

September 14, 2023

Keynote Address of Senate President Pro Tempore Loren Legarda
GNOMON: The 30th National Public Relations Congress
September 14, 2023 | 9:00 AM
Grand Ballroom, Fairmont, Makati City
A pleasant morning to everyone!
In today’s rapidly evolving communication landscape, where messages can go viral and traverse the globe in seconds, we find ourselves faced with the proliferation of fake news and misinformation that threaten the integrity of public discourse.
I commend the Public Relations Society of the Philippines (PRSP) for your steadfast commitment to […]

Read More

125th Anniversary of the Opening of the Malolos Congress

September 13, 2023

Senate of the Philippines
Manifestation of
Senate President Pro Tempore
Loren Legarda
125th Anniversary of the Opening of the Malolos Congress
13 September 2023
Mr. President,
I would like to manifest my call to our colleagues in the Senate to mark the 125th anniversary of the opening of the Malolos Congress on Friday, September 15, 2023.
This assembly of representatives from throughout the Philippines gathered in the church of Barasoain, Malolos, Bulacan to create laws that would govern the newly-born Filipino nation. Many have been […]

Read More

Philippine Ecosystem and Natural Capital Accounting Systems Act (PENCAS)

September 13, 2023

Senate of the Philippines
Sponsorship Speech
Senate President Pro Tempore
Loren Legarda
Philippine Ecosystem and Natural Capital Accounting Systems Act (PENCAS)
13 September 2023
Ginoong Pangulo at mga kagalang-galang na kasamahan, magandang araw.
Payagan ninyo akong magpaliwanag sa paraang mauunawaan ng mas marami. Inaanyayahan ko kayong isipin ang pangkababaihang kuwentuhan, katapat ng kuwentong barbero pero may pinagkakaabalahan – naglalaba sa sapa, o nagsusulsi habang binabantayan ang mga bata. Ang kuwentuhan ay kung paano nalalamang kumikita ang kanilang maliliit na negosyo.
Sabi ng isa, mabuti na […]

Read More

Confirmation of the Ad-Interim Appointment of Hon. Gilbert Teodoro, Jr. as Secretary of the Department of National Defense

September 13, 2023

Co-Sponsorship Speech of
Senate President Pro Tempore Loren Legarda
for the Confirmation of the Ad-Interim Appointment of
Hon. Gilbert Teodoro, Jr.
as Secretary of the Department of National Defense
Session Hall, Senate of the Philippines
13 September 2023
It is my honor and privilege to co-sponsor the confirmation of the ad interim appointment of Gilberto Eduardo Gerardo Cojuangco Teodoro Jr. as Secretary of National Defense.
As our country faces threats both foreign and domestic, we need a leader who is not just […]

Read More